Hoe kun je laad- en verrichtingen invoeren in de DTCO 4.1?

Laden en lossen invoeren


De video laat zien hoe laad- en losverrichtingen ingevoerd worden in de DTCO 4.1.

Dat kan voor alleen laden, alleen lossen of voor zowel laden als lossen.
Per laad of losactiviteit wordt het volgende in de tachograaf  opgeslagen:

  • geauthenticeerde* positie (lengtegraad en breedtegraad) van het voertuig 
  • datum
  • tijd

 

* in de transitietachograaf software wordt de authenticatie nog gesimuleerd