Wat is cabotage?

Wat is cabotage?

Cabotage is vervoer van goederen of passagiers tussen 2 punten in het binnenland van één Europese lidstaat voor rekening van een vervoerder uit een andere Europese lidstaat. Wanneer een vervoerder uit een Europese lidstaat goederen vervoert tussen 2 punten binnen de grenzen van een andere lidstaat, is dat beperkt toegestaan. 

Cabotagevervoer, hoe werkt het?

Cabotagevervoer vindt dus altijd plaats binnen de Europese Unie. De lading van de inkomende internationale rit moet volledig zijn gelost in een lidstaat. Het aantal cabotageritten bepaal je aan de hand de ritten van het voertuig (geldend vanaf 2.5 ton Toegestane Maximum Massa) en van de vrachtbrieven (CMR’s). CMR staat voor Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route.

Handhaving

Regels voor beroepsgoederenvervoer staan in de Wet wegvervoer goederen en de Europese Verordening 1072/2009/RG. Tegen overtreders van de (cabotage)regels treedt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van Ministerie infrastructuur en waterstaat handhavend op.

Cabotage (Vo 1072/2009)

Sinds 21 februari 2022 geldt er een nieuwe cabotageregeling. Cabotage blijft toegestaan na een voorafgaand, beladen, internationaal transport waarbij alle goederen zijn gelost, voor maximaal drie ritten in maximaal zeven dagen. Nieuw is de introductie van een ‘cooling off’ periode van 4 dagen. Met hetzelfde voertuig mag dan na de laatste cabotagerit gedurende 4 dagen niet in die lidstaat worden gecaboteerd.

De cabotage mag in 1 lidstaat of in verschillende lidstaten worden uitgevoerd, maar in het laatste geval is de cabotage beperkt tot 1 rit binnen 3 dagen na het leeg binnen rijden in die lidstaat.

 Hoe bereken je de cooling off-periode?

Na de 3 toegestane cabotageritten mag de vervoerder dus 4 dagen geen cabotageritten uitvoeren in het land waar hij deze reed (cooling off-periode). Zo’n 4-daagse periode begint altijd de volgende dag (na de laatste cabotagerit) om 00.00 uur en eindigt om 23.59 uur. Eindigt de periode op zaterdag, zondag of op een feestdag, dan wordt de eerst volgende werkdag toegevoegd aan de periode. Deze periode eindigt dan om 23.59 uur van die werkdag 

Gecombineerd vervoer
Voor- en natransporten van gecombineerd vervoer over de weg vallen onder de intermodale vervoersrichtlijn 1992/106. Deze richtlijn stelt dat als aan alle voorwaarden wordt voldaan, een onbeperkt aantal voor- en natransportritten in dezelfde lidstaat mag worden gedaan.
Per 21 februari 2022 biedt de herziene verordening 2009/1072, waarin cabotage is geregeld,  lidstaten echter de mogelijkheid om dergelijke transporten toch onder het cabotageregime te laten vallen, mits deze voor- en natransporten in dezelfde lidstaat worden uitgevoerd.
Ook de cooling off periode van 4 dagen en de maximale cabotageperiode van 7 dagen is dan van toepassing, maar lidstaten hebben bij dergelijke transporten wel de vrijheid deze perioden respectievelijk te verkorten of te verlengen.