TS2 trailerschijfremmen Service maatregel

Er is sinds 5 augustus 2022 een service maatregel van toepassing op de trailerschijfremmen van de BPW ECO Disc TS2-serie. De afsluitdop en het harmonicarubber van de drukplaat kunnen ondicht zijn. 


Brief aan voertuig eigenaren: 

Geachte Mevrouw/Heer,

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft (hierna "BPW" genoemd) staat voor veilige producten en duurzame oplossingen. In het kader van constant product onderzoek en doorlopende monitoring in het veld hebben wij vastgesteld dat bij onze TS2 remmen, geproduceerd van 12.03.2019 tot 23.06.2022, de afsluitdop van de nastelling en het harmonicarubber van de drukplaat ondicht kunnen zijn. 

Hierdoor kan het tot corrosie in de remklauw leiden met als gevolg dat de nastelling niet meer functioneert. In extreme gevallen kan de remwerking van de betroffen remklauw compleet uitvallen. In uw geval betreft het de voertuigen met de chassisnummers uit bijgaand overzicht. Het handelt hier om de asproductie uit de jaren 2019, 2020 en 2021. Voertuigen met assen uit de eerste helft van 2022 worden onderworpen aan een aparte service maatregel. Hierover wordt u later geïnformeerd. 

We hebben dit probleem onderkend en verholpen. Deze wijzigingen zijn reeds doorgevoerd in de serieproductie. 

Om te vermijden dat beperkingen op de functie en mogelijk gevolgschade ontstaat is het noodzakelijk om op voertuigen met assen uit het productie jaar 2019, 2020 en 2021 een continue controlemaatregel, zoals in het bijgevoegde schema "totaalproces" door te voeren. 

Het gaat hierbij om een gedetailleerde zicht- en temperatuurcontrole (= functie controle) door de chauffeur om opvallende remmen vooraf te identificeren. U moet uw chauffeur(s) instrueren om de volgende maatregelen te nemen:

De remmen worden door de optische toestand van de remschijf (corrosie vanwege wegblijven van wrijving met de remblokken?) gecontroleerd.

De naven zijn de controleren na beeindiging van de rit op merkbare temperatuur verschillen (een koudere naaf kan duiden op een minder werkende rem).

Daarnaast heeft u ervoor zorg te dragen dat de BPW onderhoudsvoorschriften (halfjaarlijkse controle van de remschijf en glijpenlagering) nageleefd wordt.

Zoals in het stroomschema beschreven moeten alle voertuigen aan het eind van de functie controle naar een werkplaats (zie ander schema "functie controle" door de werkplaatsen). Omdat bij de oudere voertuigen het risico hoger lijkt te zijn, moeten vanwege mogelijkerwijze niet functionerende remmen (voertuigen met assen uit de productie jaren 2019 en 2020) onafhankelijk van de controle maatregelen verplicht op korte termijn een remtest op een remmenbank ondergaan. Het bewijs van deze test is te documenteren en op verzoek van BPW te overhandigen.

Voertuigen met assen uit productiejaar 2021 moeten, onafhankelijk van de controlemaatregel door de chauffeur tijdig zoals in het schema "functie controle door de werkplaats" beschreven, worden aangeboden aan de werkplaats (zonder een remmentest).

Om de stappen volgens het schema "functie controle" te doorlopen is een gedetailleerde Service handleiding voor de werkplaatsen noodzakelijk. Wij adviseren de functie controle door een BPW Direct Service respectievelijk de BPW servicestations te laten doen. Een lijst van de dichtsbijzijnde BPW Service werkplaats vindt u op het internet onder:           www.bpw.de/service/service-netz.

Afhankelijk van de bevindingen en/of beschikbaarheid van delen kan het noodzakelijk  zijn dat bij enkele voertuigen op een later tijdstip deze servicemaatregel nogmaals doorlopen moet worden.

Informeert u a.u.b. de door u uitgekozen werkplaats over deze servicemaatregel.  

Voor het eventueel bestellen van onderdelen is het noodzakelijk dat u de werkplaats de 

vermelde voertuig- en asgegevens zoals ook het gegevensverzamelingsformulier toestuurt.   

De werkplaats dient voor elk individueel voertuig het ingevulde gegevensverzamelingsformulier inclusief voertuiggegevens en as-nummers toe te sturen aan service@bpw-benelux.com .

Alleen met deze gegevens kan de werkplaats benodigde onderdelen aanvragen. BPW bevestigt aan de werkplaats voertuig gerelateerd de materiaal levering met het bijbehorend meldingsnummer.

De werkplaats moet het gegevensformulier bij de reparatie afspraak verder completeren en naar BPW sturen.

De organisatorische afwikkeling van deze maatregel loopt via BPW, de BPW dochters of vertegenwoordiging in het land (zie bijlage) waar het voertuig is toegelaten. Voor uitleg en verdere technische vragen verzoeken wij u contact op te nemen met de vertegenwoordiging in uw land.

Het duitse Kraftfahrtbundesambt (KBA) is middels een brief van 30-06-2022 geinformeerd.

Over verdere, in deze aangelegenheid noodzakelijke maatregelen zullen wij u tijdig informeren.

Het spijt ons ten zeerste, dat het door deze noodzakelijke maatregelen binnen uw bedrijf tot extra werkzaamheden leidt en streven ernaar om de overlast zo gering mogelijk te houden. Ter waarborging van het correct functioneren van de voertuigen vragen wij uw absolute actieve ondersteuning. Hiervoor bedanken wij u reeds bij voorbaat hartelijk.

Het gegevensverzamelformulier, de servicehandleiding en het overzicht van de BPW dochterondernemingen vind u ook onder de volgende links:

 URL-Link: https://www.bpw.de/servicemassnahme-ts2

QR-Code:

Bron: BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft 24-08-2022