België en brandblussers

Hoe zit het nu met brandblussers in de vrachtwagen in België?

Alle motorvoertuigen, ook niet-Belgisch gekentekende, dienen te zijn voorzien van een brandblusser. Aan boord van elk voertuig met een maximaal toegestane massa van meer dan 7,5 ton moet zich een poeder brandblusser van 3 kilogram bevinden. Een bijkomende brandblusser met hetzelfde gewicht moet aan boord zijn van voertuigen die gebruikt worden om een aanhangwagen te trekken met een toegelaten maximumgewicht van meer dan 2,5 ton, die brandblusser mag ook in de aanhangwagen geplaatst worden. 

Kortom, een combinatie trekker met oplegger of vrachtwagen met aanhangwagen moet in het bezit zijn van twee poeder brandblussers van 3 kilogram.

Bij transport van gevaarlijke goederen moet er een poeder brandblusser van 3 kilogram en een poeder brandblusser van 9 kilogram aanwezig zijn.

De brandblussers moeten op een steun staan en op een in het oog vallende en gemakkelijk te bereiken plek zijn aangebracht. Tenminste één brandblusser moet zich binnen het bereik van de bestuurder bevinden.

Deze voertuigen dienen verder ook te zijn voorzien van een gevarendriehoek. Draagbare waarschuwingslampen zijn niet verplicht.

We hebben het uitgezocht met een juridisch adviseur waar je dit in de Belgische wet- en regelgeving kan terugvinden:

Artikel 70 van het Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen. 

Artikel 1 en 81.2 van het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg

Bronvermelding:

TLV | Transport en Logistiek Vlaanderen
Beroepsvereniging van ondernemingen in transport en logistiek

Transport en Logistiek Nederland LinkedIn post